Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Tiến

Xã Tân Tiến
c2tantien.pgddamdoi@camau.edu.vn